NIE BĘDZIE OBNIŻEK VAT

Avatar By on 26 sierpnia 2020 0 122 Views

Rząd Mateusza Morawieckiego odroczył obniżkę VAT do 22 proc. i 7 proc. Swoją decyzję uzasadnia pandemią COVID-19.

Bez nowej daty

Kancelaria Premiera poinformowała, że ze względu na epidemię powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc., który miał nastąpić w 2021 r., zostaje odroczony. Nie podano daty powrotu do niższych stawek. Wskazano natomiast łączne warunki do spełnienia.

Ewentualna obniżka VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

– stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa,

– osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.).

Jak zaznacza Rada Ministrów „oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu.”

Dekada wyższego VAT-u

Stawki VAT zostały podniesione w 2010 roku. O 1 pkt procentowy z 22% do 23% oraz z 7% do 8%. Decyzja była uzasadniana trudną sytuacją budżetową po upadku Lehman Brothers i związanym z tym wydarzeniam ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Miała być tymczasowa i obowiązywać do od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku. Termin powrotu do wcześniejszych stawek był wielokrotnie przesuwany. 

Obniżka podatku VAT była jednym z kluczowych haseł wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, kiedy w 2015 roku dążono do przejęcia władzy po koalicyjnym rządzie PO-PSL.