VR W DIAGNOSTYCE URAZÓW KRĘGOSŁUPA

Avatar By on 8 września 2020 0 162 Views

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji w diagnostyce i leczeniu urazów kręgosłupa – przewiduje innowacyjny projekt naukowców z UM w Łodzi.

Naukowcy za cel stawiają stworzenie kompleksowego i innowacyjnego rozwiązania, wykorzystującego rzeczywistość wirtualną oraz metody sztucznej inteligencji do wspomagania diagnostyki, planowania terapii oraz monitorowania procesu rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami funkcjonalnymi w obrębie kręgosłupa szyjnego, połączenia szyjno-głowowego i szyjno-piersiowego wywołanymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego lub urazami.

Naukowcy przeprowadzają eksperyment medyczny z udziałem 400 osób oraz badanie kliniczne z udziałem 200 pacjentów. Ich zadaniem będzie potwierdzenia skuteczności diagnostycznej i terapeutycznej systemu VRneck SOLUTION, jak również ocena jego bezpieczeństwa i przydatności w planowaniu terapii oraz monitorowaniu skuteczności leczenia.

– Docelowo, nowatorskie wykorzystanie autorskich siatek pól zaburzeń ruchomości segmentalnej kręgosłupa szyjnego oraz sztucznej inteligencji (SI), a także uczenia się maszynowego w module diagnostycznym i terapeutycznym wpłynie na skrócenie czasu niezbędnego do postawienia diagnozy i zaplanowania spersonalizowanego leczenia. Dodatkowo wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w kinezyterapii wpłynie na optymalizację postępowania terapeutycznego – mówi Prof. Jolnata Kujawa, kierownik projektu.

Projekt pn. „VRneck SOLUTION – Innowacyjny system do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa” uczelnia zrealizuje we współpracy z firmą EDVENTURE RESEARCH LAB SP. Z O.O.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 11,8 mln zł, w tym dofinansowanie to 10,4 mln zł.