medycyna estetyczna

MEDYCYNA ESTETYCZNA: POTRZEBNE REGULACJE PRAWNE

Avatar By on 14 października 2020 0 112 Views

Eksperci wskazują na potrzebę uregulowania zasad udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej. Podkreślają, że chodzi tu o bezpieczeństwo pacjentów i ograniczenie zabiegów wykonywanych przez osoby nieuprawnione.

Dr n med. Ewa Kaniowska, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych podkreśla, że powikłania po zabiegach estetycznych, jak przy innych procedurach medycznych są nieuniknione, jednak niepokojący jest wzrost tych powikłań w przypadku wykonywania zabiegów przez osoby nieuprawnione.

Ja mówiła podczas konferencji prasowej w poniedziałek, dla środowiska lekarzy jest to olbrzymi problem zarówno etyczny, jak i prawny. Stają oni bowiem przed dylematem jak podejmować się leczenia pacjenta, który zjawił się z powikłaniem, powstałym np. po zastosowaniu produktu niewiadomego pochodzenia. Według niej, brak jasnych regulacji w tym zakresie stanowi również problem dla prawników i sądów, a także dystrybutorów i ich nadzoru nad produktami i wyrobami medycznymi. Dodała, że często sami kosmetolodzy mają problem, bo są wprowadzani w błąd przez wydawane im certyfikaty po szkoleniach.

Jasne rozgraniczenie kompetencji

Najgroźniejsze skutki dotykają jednak pacjentów, którzy w wyniku nieumiejętnie przeprowadzonych zabiegów przez nieuprawnione osoby mogą doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jak podkreśla dr E. Kaniowska, tacy pacjenci nie mogą zwrócić się np. po pomoc do rzecznika praw pacjenta, bo poddając się zabiegom u nie-lekarza, formalnie nie są pacjentami.

– Chodzi o jasne rozgraniczenie kompetencji zawodowych, których granicą jest zagrożenie wynikające z następstw możliwych działań niepożądanych i powikłań po zabiegach z zakresu estetyki lekarskiej – przekonywała dr E. Kaniowska.

Według niej, starania środowiska zaczynają przynosić efekty, ponieważ powstała już definicja medycyny estetycznej w lipcu tego roku, swoje stanowisko wyraziło ministerstwo zdrowia oraz GIS, a także okręgowa rada lekarska. – Nasze działania w celu wyeliminowania zagrożenia wynikającego z wykonywania medycznych zabiegów estetycznych przez osoby nie będące lekarzami, zaczął wspierać coraz szerszy krąg osób i instytucji – zaznacza dr E. Kaniowska.

Samorząd lekarski za odpowiednimi regulacjami

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Cisło zapowiedział, że Naczelna Rada Lekarska na najbliższym posiedzeniu chce podjąć uchwałę, aby przedstawić resortowi zdrowia definicję zabiegu medycyny estetycznej jako świadczenia zdrowotnego, co pozwoli sądom uwzględniać medycynę estetyczną jako medycynę. Ponadto samorząd lekarski chce wskazać na konieczność wydania rozporządzenia o wyrobach medycznych określającego konieczne wymaganie do używania niektórych wyrobów medycznych.

Z kolei Rafał Lorent z kancelarii DZP, wskazywał, że problemów wynikających z niejasności przepisów o stosowaniu wyrobów medycznych w medycynie estetycznej jest wiele, np. brakuje sankcji za stosowanie wyrobów medycznych przez nieuprawnione osoby lub za użycie takich wyrobów niezgodnie z instrukcją. Jak wskazywał, za pół roku wejdzie w życie unijne rozporządzenie dot. wyrobów medycznych, jednak nie ureguluje wszystkich obszarów.

Postulowane rozwiązania to wykorzystanie inwazyjnych wyrobów medycznych tylko przez lekarzy oraz aktualizacja katalogu wyrobów objętych ograniczeniem. Niezbędne jest także – jak mówił – wprowadzenie sankcji za wykorzystanie wyrobów medycznych niezgodnie z instrukcją lub za wykorzystanie wyrobu mimo braku uprawnień.

Według R. Lorenta, zmiany w prawie są niezbędne, ponieważ  „obecne przepisy nie gwarantują bezpieczeństwa pacjenta”.