• Home
  • Grid Layout Three

Grid Layout Three

MZ MA JUŻ PROJEKT WS. REJESTRU ENDOPROTEZOPLASTYK

by 26 października 2018 0

W kolejkach do endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego w ramach NFZ na koniec zeszłego roku czekało ok. 220 tys. osób. A potrzeby obywateli na ten typ operacji rosną. Resort zdrowia chce utworzyć rejestr i mieć dane m.in. na temat liczby wykonanych poszczególnych endoprotez stawowych, występujących powikłań, najczęściej wszczepianych elementów.

Czytaj więcej

ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE NIE MOGĄ BYĆ TAK SKOMPLIKOWANE

by 26 października 2018 0

Federacja Porozumienie Zielonogórskie chce pomóc resortowi w przygotowaniu lepszej jakości druków zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Federacja wniosła do ministra zdrowia o udział w dopracowaniu ostatecznej ich wersji, tak aby spełniały wymogi prawa i były przyjazne w użyciu. Zaproponowane w projekcie rozporządzenia w tej sprawie rozwiązania są w opinii Porozumienia Zielonogórskiego tak złe,...

Czytaj więcej

E-ZLECENIA: PACJENCI OBAWIAJĄ SIĘ NOWYCH WYMOGÓW

by 18 października 2018 0

Członkowie Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” nie kryją swoich obaw związanych z projektem zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację świadczenia zaopatrzenia w wyroby medyczne. Zdaniem pacjentów przejście z papierowej na elektroniczną wersję dokumentu narzuci konieczność posiadania przez osobę realizującą zlecenie pełnomocnictwa na odbiór wyrobów medycznych.

Czytaj więcej

ZLECENIA NA WYROBY: MZ PRZESUWA TERMIN O PÓŁ ROKU

by 9 października 2018 0

Stare druki będą mogły być wypisywane o pół roku dłużej, co równocześnie wydłuża ważność druków o ten sam okres. Ministerstwo Zdrowia proponuje przesunięcie terminu wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne na nowych zasadach. Chodzi m.in. o obowiązek potwierdzania uprawnień dodatkowych oraz weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

Czytaj więcej