• Home
  • One Column Transparent

One Column Transparent

6 lipca 2016

K. ŁANDA: KRYTYKA NOWYCH WYCEN TO POSTULATY GRUPY, KTÓRA TRACI WPŁYWY

Avatar 0 327 Views
Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda odpiera krytykę środowiska kardiologicznego w sprawie obniżenia taryf na procedury ratujące życie. Twierdzi, że tego typu postulaty powinno się traktować jako „postulaty lobbingowe grupy która traci wpływy”. Zapewnia też, że zmiany w zakresie refundacji wyrobów medycznych, które proponuje, zmniejszą „irracjonalne sumy”, jakie obecnie przeznacza NFZ na ich finansowanie. odnosi się... Czytaj więcej