• Home
  • system ochrony zdrowia

Tag Archives

BCC: WYROBY MEDYCZNE POWINNY PODLEGAĆ INNYM ZASADOM NIŻ LEKI

by on 27 lipca 2016 0
Za słuszny uznajemy generalny cel projektu: optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków NFZ na wyroby medyczne finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń – ocenia BCC. Przedsiębiorcy uważają jednak, że wyroby medyczne powinny podlegać innymi regulacjom niż leki. Jakie jeszcze uwagi do projektu zmian w refundacji wyrobów medycznych ma BCC? Czytaj więcej