• Home
  • Wiadomości
  • RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ZA OGRANICZENIEM REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH

RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ZA OGRANICZENIEM REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH

Avatar By on 11 lipca 2016 0 320 Views

Rzecznicy odpowiedzialności zawodowej aptekarzy, lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych opublikowali wspólne stanowisko w sprawie reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety. Wszyscy dostrzegają potrzebę ograniczenia reklamy tych produktów.

Pełniąc funkcję organu sprawującego nadzór nad wykonywaniem poszczególnych zawodów medycznych, zawodów zaufania publicznego, będziemy w ramach swoich samorządów zawodowych zabiegać o wzmocnienie lub utrzymanie w obecnym kształcie przepisów zabraniających osobom wykonującym te zawody uczestniczenia w reklamach produktów leczniczych, suplementów diety oraz wyrobów medycznych – czytamy we wspólnym stanowisku rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Chodzi o wprowadzenie przepisów ograniczających reklamę wyrobów medycznych i suplementów diety. Przedstawiciele czterech samorządów, którzy podpisali się pod wspólnym stanowiskiem chcą, aby w przypadku tych produktów obowiązywały podobne zasady, jak w przypadku reklamy leków. Ograniczenie powinno polegać na zakazie prezentowania tych produktów przez osoby posiadające wykształcenie medyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia – czytamy.

AS
Źródło: NIL