• Home
  • Najważniejsze
  • WAŻNE ZMIANY DLA PACJENTÓW! OSOBY Z PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” MOGĄ STRACIĆ

WAŻNE ZMIANY DLA PACJENTÓW! OSOBY Z PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” MOGĄ STRACIĆ

Avatar By on 1 marca 2018 0 283 Views

Od soboty wchodzą ważne zmiany dotyczące wyrobów medycznych. Sklepy, lekarze i pacjenci nie są pewni jak interpretować te zapisy. Czy osoby objęte programem „Za życiem” będą na nich stratne? Co ze zleceniami wypisanymi na 60 sztuk wyrobów chłonnych po zmianie limitu na 90 sztuk? Ministerstwo Zdrowia (MZ) i NFZ odpowiadają na nasze pytania.

Po latach batalii o to, by NFZ refundował więcej niż dwie pieluchomajtki na dobę (pacjenci o wiele częściej oddają mocz) podniesiono go z 60 do 90 sztuk na miesiąc. Niestety limit kwotowy pozostał taki sam, co oznacza, że wielu pacjentów zapłaci więcej z własnej kieszeni. Co prawda firmy muszą zaoferować też produkt w cenie limitu, ale jego chłonność i inne parametry jakościowe będą gorsze. Jest też wiele wątpliwości jak interpretować te przepisy. A wchodzą one w życie już w sobotę.

Jak wpływa zmiana limitu sztuk na tzw. ustawę „Za życiem”? Ze wstępnych wyliczeń i nieoficjalnych informacji Oddziałów NFZ limit cenowy dla tych pacjentów zostaje obniżony ze 1,5 aż do 1 zł. W efekcie pacjent na jednej sztuce traci 0,35 gr. Interpretacja jak rozumiem jest taka – z limitu kwoty i 60 sztuk wynika limit zł na sztukę. Więc jak za tę samą stawkę ma być 90 pieluchomajtek, to dopłata na sztukę spada. A w za życiem nie ma limitu sztuk.

Wyroby medyczne z lp. 100 i 101 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. poz. 1061), zwane dalej „rozporządzeniem”, są zaopatrzeniem comiesięcznym. Zgodnie z nowelizacją pacjentowi na zlecenie przysługuje do 90 sztuk miesięcznie materiałów chłonnych, dla lp. 100 limit finansowania dla tej pozycji to 77 zł, a dla lp. 101 to 90 zł. Rozporządzenie nie określa wprost ceny jednostkowej za wyrób medyczny, określa jedynie maksymalną liczbę wyrobów, którą może przepisać lekarz tj. „do 90 sztuk” i wskazuje na sztywno limit finansowy. Wynika z tego, że o ile limit ilościowy może ulegać zmianie np. pacjent wykupi 60 sztuk, o tyle limit finansowy pozostaje stały.

W przypadku pacjentów z uprawnieniami ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), zwanej dalej „Ustawą za życiem”, którym lekarz przepisze większą liczbę sztuk środków absorpcyjnych niż określona w rozporządzeniu, przysługuje im limit finansowania proporcjonalny do ilości limitu sztuk wskazanej w rozporządzeniu.

Czyli w praktyce limit dopłaty z NFZ do wyrobów chłonnych dla dzieci objętych programem „Za życiem” na sztukę obniży się aż o jedną trzecią. A i tak w obecnym limicie musieli już dopłacać.

Czy gdyby lekarz wpisał na zleceniu 60 sztuk (np. nie będzie wiedział o rozporządzeniu a dowie się w aptece że jest) to pacjent może mimo to dostać 90 sztuk?

Co ze zleceniami wypisanymi np w lutym na 3 miesiące (luty, marzec, kwiecień) – jak ma być liczony limit ilościowy?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. poz. 1678) zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

W związku z tym, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 281) zakłada podniesienie limitu ilościowego przy zachowaniu obowiązujących limitów finansowych, przyjmuje się że w przypadku pacjentów, którzy otrzymali i zrealizowali zlecenie na środki absorpcyjne, przed datą wejścia w życie projektowanych przepisów nie obowiązuje nowy limit ilościowy, tj. do 90 sztuk.

W sytuacji, gdy zlecenie było wystawione przed wejściem w życie nowelizacji i nie zostało zrealizowane przed dniem obowiązywania nowych przepisów, wówczas osoba uprawniona kierując się względami medycznymi i stanem zdrowia świadczeniobiorcy może zadecydować o podniesieniu limitu do 90 sztuk. Jednocześnie należy zaznaczyć, że to osoba uprawniona decyduje o ilości zaopatrzenia comiesięcznego przepisywanego na zleceniu, a nie świadczeniodawca np. apteka czy sklep medyczny.

Dorośli pacjenci rozgoryczeni

Dotychczas osobom cierpiącym na nietrzymanie moczu w ramach refundacji, po spełnieniu kryterium chorobowego, przysługiwało do 60 sztuk produktów chłonnych (2 szt. na dobę) miesięcznie przy 30 proc. dopłacie pacjenta oraz limicie cenowym 90 zł. Z kolei osoby z chorobą nowotworową miały prawo 100-procentowej refundacji do 60 sztuk środków absorpcyjnych przy limicie cenowym 77 zł.

– Od 3 marca limit ilościowy na refundowane środki absorpcyjne zwiększa się z 60 do 90 sztuk miesięcznie, o co UroConti apelowało od 10 lat. Ostatnia tak istotna zmiana miała miejsce w poprzednim tysiącleciu, w 1999 roku! W tym czasie nakłady na publiczną służbę zdrowia wzrosły ponad dwukrotnie – zwracają uwagę pacjenci z organizacji Uroconti.

– Oczywiście cieszymy się z podniesienia limitu, choć w krajach sąsiednich wynosi on średnio 120 sztuk miesięcznie – mówi Teresa Bodzak. – Jednak z przykrością odnotowujemy brak jakiegokolwiek wzrostu limitu cenowego.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem limity cenowe faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego (pozycja 100 rozporządzenia) zostaną obniżone z poziomu 1,28 zł do poziomu 0,86 zł za jedna sztukę, a dla pacjentów pozostałych (pozycja 101) z poziomu 1,05 zł do poziomu 0,7 zł za sztukę. Oznacza to, że w tych kwotach możliwy będzie zakup jedynie 90 sztuk małych wkładek anatomicznych o niskiej chłonności nie zabezpieczających potrzeb osób z NTM, a sama refundacja (77 zł dla pacjentów onkologicznych oraz 63 zł dla pozostałych) się nie zmieni.

Na dodatek chorzy alarmują, że niektóre z oddziałów NFZ same interpretują przepisy, w mniej korzystny sposób. Taki – że jeśli pacjent wykupi mniej niż 90 sztuk, to limit kwotowy na cały miesiąc ulegnie obniżeniu.