NOWE WZORY ZLECEŃ NA WYROBY MEDYCZNE OD 1 PAŹDZIERNIKA

Avatar By on 22 sierpnia 2018 0 297 Views

Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego – w związku z wprowadzeniem elektronicznego potwierdzania zlecenia bez konieczności odbycia wizyty w oddziale NFZ – przewiduje projekt rozporządza Ministra Zdrowia skierowany do opiniowania.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy wyrobu medycznego odzwierciedlającego ustalenie nowych zasad postępowania ze zleceniem wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Elektroniczne potwierdzanie zlecenia

MZ wyjaśniło, że ustawa ta wprowadza nowy sposób postępowania ze zleceniem, które w konsekwencji stanowi ułatwienie dla rodzin, obywateli oraz gospodarstw domowych poprzez wprowadzenie elektronicznego potwierdzenia zlecenia, nie wymagającego co do zasady odbycia wizyty w oddziale NFZ.

– Wprowadzenie nowego wzoru odzwierciedlającego tą procedurę spowoduje ułatwienie w uzyskaniu wyrobu medycznego… – wskazuje resort.

Nowe wzory miałyby obowiązywać od 1 października 2018 r. Z tą datą wchodzi w życie nowe brzmienie art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nadane ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

AW

Źródło: RCL