MZ MA JUŻ PROJEKT WS. REJESTRU ENDOPROTEZOPLASTYK

Avatar By on 26 października 2018 0 320 Views

W kolejkach do endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego w ramach NFZ na koniec zeszłego roku czekało ok. 220 tys. osób. A potrzeby obywateli na ten typ operacji rosną. Resort zdrowia chce utworzyć rejestr i mieć dane m.in. na temat liczby wykonanych poszczególnych endoprotez stawowych, występujących powikłań, najczęściej wszczepianych elementów.

Drogie operacje, do których w kolejce czeka ponad 100 tys. Polaków to często ruletka. Nie wiedząc jak wiele zabiegów danego typu wykonuje placówka a dokładniej zatrudnieni w niej lekarze, jaką ma skuteczność, jak często zdarzają się w niej powikłania, pacjent nie ma jak świadomie wybrać, gdzie chce być leczony. A NFZ nie bardzo ma jak odsiać lepsze placówki od gorszych.

Uporządkować kwestie związane m.in. z jakością wykonywanych operacji ma Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk

Wielość wyrobów medycznych

Świadczeniodawcy wykonują endoprotezoplastyki stawowe z wykorzystaniem modeli (systemów) kilkudziesięciu producentów. W przypadku endoprotezoplastyki stawu biodrowego wszczepianych jest 457 modeli (systemów) endoprotezy 49 producentów, endoprotezoplastyki stawu kolanowego 114 modeli (systemów) 27 producentów, endoprotezoplastyki stawu ramiennego 47 modeli (systemów) 19 producentów, endoprotezoplastyki stawu łokciowego 10 modeli (systemów) 10 producentów, endoprotezoplastyki stawu innego 11 modeli (systemów) 20 producentów.

Liczba operacji rośnie. Potrzeby także

Z danych Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk, prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 2005 r., w której przetwarzane są informacje o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej, wynika, że w latach 2005-2017 w ramach zawartych z NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawcy wykonali ponad 700 tys. endoprotezoplastyk stawowych. Z każdym rokiem ich liczba rośnie, m.in. ze względu na dodatkowe pieniądze dosypywane na skrócenie kolejek do tej procedury (jest ona dość „wrażliwa” – bo często wykorzystywana w międzynarodowych porównaniach, a nasz kraj wypada w niej bardzo słabo przez długie kolejki). A ze wględu na starzenie się społeczeństwa, ale też m.in. rosnącą liczbę osób z nadwagą, zapotrzebowanie będzie rosło.

Wiele informacji w jednym rejestrze

Wzorem innych państw powinien zostać utworzony rejestr, w którym gromadzone byłyby informacje dotyczące wszystkich wykonanych na terenie kraju endoprotezoplastyk stawowych. Na podstawie informacji uzyskanych dzięki prowadzeniu rejestru możliwa będzie ocena np. stanu klinicznego pacjenta po endoprotezoplastyce stawowej, faktycznego okresu użytkowania poszczególnych rodzajów i typów endoprotez, występujących powikłań oraz innych zjawisk niepożądanych.

Rejestr według resortu zdrowia pozwoli na:

1. prowadzenie analiz statystycznych dotyczących, m.in. liczby wykonanych poszczególnych endoprotez stawowych w danym okresie, liczby występujących powikłań, liczby i rodzajów najczęściej wszczepianych elementów, wskazanie świadczeniodawców, którzy wszczepiają najwięcej poszczególnych endoprotez, wskazanie świadczeniodawców, którzy wykonują zabiegi rewizyjne wraz z liczbą zabiegów, porównanie danych dla jednego województwa, dla kilku jak i dla całego kraju, przedstawienie migracji pacjentów między województwami w celu uzyskania świadczenia endoprotezoplastyki, określenie liczby i rodzajów endoprotez,
2. obserwację skuteczności implantacji, a przede wszystkim okresy użyteczności poszczególnych rodzajów i typów endoprotez,
3. prowadzenia analiz efektywności danych typów endoprotez w odniesieniu np. do wieku, rozpoznania,
4. prowadzenie analiz pozwalających na podejmowanie optymalnych decyzji związanych z leczeniem chorych,
5. podnoszenie standardów leczenia,
6. poprawę jakości i zakresu odpowiednich danych dotyczących operacji wymiany stawu w celu wczesnego ostrzegania o kwestiach związanych z bezpieczeństwem pacjentów,
7. planowanie przez usługodawców zakupu wyrobów medycznych, które dzięki analizom prowadzonym w rejestrze wpłyną na optymalizację zakupów wysokiej jakości implantów.