ZMIANA USTAWY DA NOWE PRAWA I OBOWIĄZKI

Avatar By on 2 stycznia 2019 0 479 Views

Jak już informowaliśmy, MZ zmieni przepisy dotyczące weryfikacji zlecenia i potwierdzenia uprawnień osób, którym przepisano refundowane wyroby medyczne. Jakie rozwiązania ułatwiające życie pacjentom znajdą się w nowelizacji? Jaki mechanizm ma przeciwdziałać nadużyciom?

Szykowana jest kolejna nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ma ułatwić życie pacjentom i tam, gdzie się da, umożliwić weryfikację uprawnień przez internet, zamiast wizyt w oddziale NFZ.

– Dziś przy zleceniu na wyroby medyczne uprawnienia pacjenta potwierdza się kilka razy. Robi to lekarz lub pielęgniarka, gdy sprawdza, czy pacjent jest ubezpieczony, potem zlecenie potwierdzane jest w oddziale NFZ, a na końcu w aptece lub sklepie z wyrobami medycznymi. Po zmianie, sprzedawca wyrobów medycznych będzie mógł sam zweryfikować uprawnienia, ale równocześnie dzięki systemowi IT, NFZ będzie miał możliwość zablokowania wydania wyrobów w razie próby nadużycia – mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Weryfikacja zleceń

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta będą dokonywane przez NFZ na etapie wystawiania zlecenia oraz na etapie jego przyjęcia do realizacji.

Jeśli jednak nie będzie dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na etapie wystawiania zlecenia, są dokonywane w siedzibie wybranego przez świadczeniobiorcę oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Co to oznacza?

Teraz ze zleceniem trzeba było udawać się do oddziału Funduszu lub wysyłać je pocztą. Rząd obiecał to uprościć.

Świadczeniodawca z prawem do zmiany limitu

Kolejna ważna zmiana polega na tym, że świadczeniodawca czyli np. apteka lub sklep z wyrobami medycznymi będzie uprawniona do dokonania zmiany ustalonego limitu finansowania ze środków publicznych wyrobu medycznego wskazanego w zleceniu, która prowadzi do zapewnienia zgodności tego limitu ze stanem prawnym i faktycznym na dzień przyjęcia do realizacji zlecenia.

Chodzi np. o sytuacje, gdy ktoś odczekał na wizytę u lekarza, ale w międzyczasie weszły w życie korzystniejsze przepisy, nie uwzględnione na zleceniu.

Uprawnienia dodatkowe

Jeżeli świadczeniodawcy realizującemu zlecenie zostanie przedstawiony dokument potwierdzający uprawnienia dodatkowe pacjenta, przysługujące mu w dniu przyjęcia do realizacji zlecenia, to zostanie to uwzględnione.

Jak długo ważne zlecenie?

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z wyłączeniem zleceń na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacji, są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia.

Fundusz może anulować powtórki

Oddziały NFZ weryfikując u siebie papierowe zlecenia miały nad nimi kontrolę. Gdy nie będzie trzeba się zgłosić do oddziału, byłoby ryzyko, że np. jedna osoba weźmie kilka zleceń od różnych lekarzy na ten sam wyrób. Nowe przepisy przewidują jednak, że zlecenie może zostać anulowane przez Fundusz z urzędu, jeżeli na taki sam wyrób medyczny i takie same warunki realizacji zostało przyjęte do realizacji kolejne zlecenie, a zlecenie bezpośrednio poprzedzające, wystawione na taki sam wyrób medyczny i na takie same warunki realizacji, nie zostało przyjęte do realizacji.

Informacja zwrotna do Funduszu

Choć projekt zmiany przepisów nie został jeszcze opublikowany i trwają nad nim prace, to z obecnych informacji wynika, że po zakończeniu realizacji zlecenia świadczeniodawca realizujący zlecenie przesyłać będzie do Funduszu zlecenie wraz z dokumentacją potwierdzającą dokonanie jego realizacji.

Przy wyrobach przysługujących comiesięcznie (np. pieluchomajtki, cewniki), świadczeniodawca prześle do Funduszu, w pierwszym miesiącu realizacji tego zlecenia – jego oryginał, a przy kolejnych realizacjach – dokumentację potwierdzającą odbiór wyrobów.