POWSTANIE REJESTR WYROBÓW MEDYCZNYCH?

Avatar By on 30 lipca 2019 0 461 Views

Jest szansa, że wkrótce powstanie rejestr wyrobów medycznych dedykowany uczestnikom systemu ochrony zdrowia. Kiedy powstanie i co jest warunkiem jego uruchomienia? Na to pytanie odpowiedział wiceminister Maciej Miłkowski.

Jak zapewnił Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w resorcie zdrowia, wniosek inwestycyjny w sprawie zakupu w 2020 roku oprogramowania do prowadzenia rejestru z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) trafił już na Miodową.

Ostatecznie jednak o losach zakupu umożliwiającego prowadzenie rejestru wyrobów medycznych zdecyduje Ministerstwo Finansów w ustawie budżetowej na 2020 rok. Maciej Miłkowski, odpowiadając na interpelację poselską Anny Sobeckiej, poinformował, że URPL stara się o sfinansowanie inwestycji ze środków budżetowych z części 46 dedykowanej zdrowia. Z rejestru mieliby korzystać uczestnicy systemu ochrony zdrowia i miałby stanowić on zbiór informacji o wszystkich wyrobach medycznych znajdujących się w obrocie na terenie Polski.

To jednak nie wszystko zgodnie z zapowiedziami wiceministra w urzędzie trwają również prace legislacyjne nad przepisami, które regulowałyby kwestię nadzoru nad reklamami wyrobów medycznych. Nowe rozwiązania prawne mają znaleźć się w ustawie o wyrobach medycznych, która obecnie jest przedmiotem prac prezesa URPL.

Zobacz również: 

Trzy interpelacje w sprawie rynku wyrobów medycznych oraz regulacji na nim istniejących.