Prof. Miłosz Jaguszewski w trakcie symulacji na fantomie. GUMed

GUMED: RUSZYŁO CENTRUM SYMULACJI SERCOWO-NACZYNIOWEJ

Avatar By on 25 listopada 2019 0 653 Views

Studenci medycyny i lekarze z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na siedmiu fantomach poznawać będą tajniki nieinwazyjnych badań echokardiograficznych oraz badań serca i naczyń wieńcowych. Wszystko dzięki nowo otwartemu, pierwszemu w Polsce Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowych.

Uruchomione w minionym tygodniu Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej wyposażono w sześć fantomów umożliwiających ćwiczenie badań echokardiograficznych nieinwazyjnych, tzw. przezklatkowych oraz mało inwazyjnych, przezprzełykowych. Dodatkowo pracownie wyposażono również w fantom pozwalający na trening badania serca i naczyń wieńcowych – w tym wykonywania koronarografii (inwazyjnego badania serca), angioplastyk, czy wszczepienia zastawek serca bez konieczności otwierania klatki piersiowej.

– Fantomy pozwalają nauczyć się właściwie reagować w rozmaitych sytuacjach. Żadna z polskich uczelni medycznych nie kształciła dotąd specjalistów kardiologów za pomocą symulacji . Nasze Centrum pozwala przećwiczyć bardzo skomplikowane procedury w warunkach symulacyjnych, zanim przyjdzie lekarzom je realizować w sytuacji realnego zabiegu na sali operacyjnej- – podkreśla prof. Marcin Fijałkowski, koordynator Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej.

Pracownia uruchomiona została we współpracy z Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Partnerami gdańskiej uczelni w realizacji projektu byli – prof. Cezary Kępka, zastępca dyrektora IKard, prof. Hanna Szwed, kierownik II Kliniki Choroby Wieńcowej i dr Patrycjusz Stokłosa, kierownik Pracowni Echokardiografii w Klinice Wad Nabytych Serca.

– Gdy studiowałem i uczyłem się zawodu, takich szkoleń nie było. Teraz lekarze mogą wszystko przećwiczyć przed kontaktem z pacjentem. To jak nauka latania w symulatorze lotów. Można też przeanalizować zabieg, który się przeprowadziło, aby sprawdzić, czy się go wykonało w sposób optymalny. Tu chodzi nie tylko o kształcenie nowych specjalistów, ale też o podnoszenie kwalifikacji obecnej kadry medycznej oraz utrzymanie zdolności, kwalifikacji i umiejętności- – podkreślił podczas inauguracji centrum prof. Marcin Gruchała, kardiolog, rektor GUMed.

Pierwsze szkolenia dla lekarzy przygotowano w ramach trzech trzech modułów – echokardiografii przezprzełykowej, kardiologii interwencyjnej oraz szkoleń z tzw. diagnostyki podstawowej w stanach zagrożenia życia (Point of Care). i finansowane będą w ramach projektu „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii” finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Na szkolenia i zakup niezbędnego sprzętu przeznaczono 10 mln złotych. W sumie skorzysta z nich 900 lekarzy z całej Polski.