START-UPY MEDYCZNE W POLSCE. TRENDY W BRANŻY

Avatar By on 20 stycznia 2020 0 335 Views

E-zdrowie (telemedycyna, dane medyczne), wyroby medyczne i sztuczna inteligencja (SI) to najczęściej wybierane obszary działań polskich start-upów medycznych. Ile z nich prowadzi działalność komercyjną? Ile pozyskało zewnętrzne finansowanie i skąd? Między innymi na te pytania odpowiedzi znajdujemy w raporcie Top Disruptors In Healthcare.

Top Disruptors in Healthcare” to pierwszy w Polsce przegląd polskich, innowacyjnych start-upów medycznych. Autorami raportu są Polska Federacja Szpitali oraz Młodzi Menedżerowie Medycyny, którzy podjęli się trudnego zadania – próby zebrania i ustrukturyzowania wiedzy na temat różnych inicjatyw na rynku start-upów medycznych w Polsce.

Autorzy na podstawie ogólnie dostępnych źródeł oraz informacji udostępnionych przez niektórych partnerów raportu, a także na podstawie zgłoszeń samych start-upów przygotowali listę ok. 300 polskich podmiotów. Następnie zespół redakcyjny podjął próbę kontaktu ze start-upami w celu wstępnej weryfikacji profilu ich działalności.

Ponad 1/3 respondentów, bo aż 37,8 proc., jest na etapie ekspansji – są to stabilne start-upy, które pracują obecnie nad pozyskaniem kolejnych klientów i dalszym rozwojem produktu. Na przeciwległym biegunie, czyli na etapie PoC (proof of concept), tj. stworzenia produktu, który nie spełnia jeszcze podstawowych wymagań klientów, jest 16,2 proc. start-upów. Firm trochę bardziej zaawansowanych, posiadających gotowy produkt, jest 28,4 proc., natomiast tych na etapie komercjalizacji – 17,6 proc.

Jaki obszar działalności polskich start-upów?

Zdecydowanie najwięcej start-upów, bo aż 45,9 proc. pracuje nad rozwiązaniami telemedycznymi. Zaraz za nią, polscy innowatorzy najczęściej działają w zakresie technologii danych medycznych i wyrobów medycznych (kolejno 40,5 proc., 35,1 proc.) .

Polacy dostrzegają też coraz większy potencjał w sztucznej inteligencji. Blisko 1/3 (29,7 proc) z polskich start-upów medycznych pracuje nad rozwiązaniami w tym obszarze.

Zaskakujące jest to, że mimo dużego udziału startu-pów w obszarze danych medycznych, żaden z respondentów nie zadeklarował prac nad technologią blockchain, która obecnie znajduje szerokie zastosowanie w innych sektorach gospodarki.

Ekspansja zagraniczna

Większość start-upów znajdujących się w ankiecie deklaruje zainteresowanie ekspansją na rynki zagraniczne oraz podejmuje w tym kierunku aktywne działania. Obecnie aż 60,8 proc. respondentów nie jest obecna komercyjnie na rynkach poza Polską.

Zarejestrowany przychód ze sprzedaży na rynkach zagranicznych posiada już co piąty start-up. Spośród organizacji 20,3 proc. ma podpisane listy intencyjne z partnerami zagranicznymi, a 14,9 proc. podpisane umowy komercyjne.

Źródła finansowania start-upów medycznych*

Poziom finansowania start-upu opierający się na zbieraniu funduszy własnych i rygorystycznym podejściu do kosztów oraz zarządzania płynnością cechuje 17,6 proc. respondentów. Ponad połowa start-upów ma fundusze do 2 mln zł, w tym 7,4 proc. do 500 tys. zł, 14,7 proc. między 500 tys. a 1 mln zł, a 19,1 proc. między 1 mln a 2 mln zł. Nieco ponad 1/4 respondentów określa swój poziom finansowania na 2–10 mln zł. Ponad 10 proc. cieszy się finansowaniem na poziomie powyżej 10 mln zł.

Na polskim rynku niewątpliwie króluje finansowanie publiczne, z którego korzysta 56,8 proc. respondentów. Stosunkowo aktywni w sferze start-upów medycznych są również “aniołowie biznesu”, z których wsparcia korzysta 41,9 proc. ankietowanych.

W porównaniu z innymi branżami, stosunkowo niewiele firm finansuje się ze środków własnych (bootstrapping) – takie finansowanie zadeklarowało jedynie 31,2 proc. respondentów.

Zdecydowana większość start-upów, bo 83,8 proc. nadal poszukuje dodatkowych źródeł finansowania. Kwoty te oscylują od 500tys.zł do 40mlnzł.

źródło: Raport „Top Disruptors In Healthcare”

* Z 74 start-upów 68 wskazało jednoznacznie poziom swojego finansowania i to ta liczba została uwzględniona jako 100 proc. na powyższym wykresie.