KARDIOLODZY POSTAWILI NA NOWOCZESNE CEWNIKI

Avatar By on 22 stycznia 2020 0 287 Views

Kardiolodzy z I Katedry i Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM przeprowadzili pierwsze zabiegi ablacji, w których wykorzystali nowej generacji, chłodzone cewniki.

Stołeczni kardiolodzy z WUM mają powody do zadowolenia ponieważ ich ośrodek był jednym z 20 w całej Europie zaproszonych do przeprowadzenia zabiegów w ramach projektu External Evaluation. Sam zabieg ablacji wykonano z wykorzystaniem nowoczesnych cewników ablacyjnych, które mają ne tylko chłodzoną końcówkę, ale przede wszystkim pozwalają na pracę w trybie kontroli temperatury oraz dynamicznej regulacji chłodzenia. Dotychczas zabiegi ablacji – będące powszechnie praktykowaną metodą leczenia zaburzeń rytmu serca – wykonuje się z cewnikami, które nie pozwalają na ocenę wiarygodnych wyników temperatury skorelowanej z temperaturą uszkadzanej tkanki.

W pierwszych zabiegach uczestniczyły dwa zespoły kierowane przez dr. Piotra Lodzińskiego (w składzie – dr Michał Peller, dr hab. Paweł Balsam zabiegi odbyły się w Oddziale Elektrokardiologii) oraz dr. hab. Edwarda Koźluka (w składzie dr Agnieszka Piątkowska, dr Dariusz Rodkiewicz oraz piel. Anna Kawa, Bartłomiej Kuć, technik Anna Grodzicka).