• Home
  • Wiadomości
  • BIG DATA I REJESTR ENDOPROTEZOPLASTYK W PRIORYTETACH NFZ NA 2020 ROK
nfz

BIG DATA I REJESTR ENDOPROTEZOPLASTYK W PRIORYTETACH NFZ NA 2020 ROK

Avatar By on 5 lutego 2020 0 263 Views

Budowa algorytmów identyfikujących ryzyko wystąpienia choroby z wykorzystaniem Big Data, zwiększenie stopnia upubliczniania danych NFZ czy rejestr endoprotezoplastyk – m.in. tym zajmie się Narodowy Fundusz Zdrowia w bieżącym roku. Rada NFZ zaakceptowała plan pracy Funduszu na 2020 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia w 2020 r. postawi przede wszystkich na profilaktykę i rozwój systemów informatycznych.

Nasze szczególne zainteresowanie w planie prac Funduszu wzbudził punkt, mówiący o „budowie algorytmów ukierunkowanych na identyfikację wzorców umożliwiających kwantyfikację ryzyka wystąpienia choroby” oraz „pilotaż w zakresie wykorzystania Big Data w celu promocji zdrowia i profilaktyki chorób i zwiększenie zakresu działań profilaktycznych”.

NFZ ma potencjał klasyfikowania pacjenta do pewnej ścieżki ryzyka chorobowego, wykorzystując analizę danych o zdarzeniach medycznych. Już dwa lata temu, obecny prezes NFZ Adam Niedzielski wyraził zainteresowanie stworzeniem programu profilaktyki celowanej; na podstawie takich danych NFZ będzie mógł zapraszać osoby, które według przetwarzanych przez system danych, kwalifikują się do obszaru ryzyka, po to, aby jednoznacznie rozstrzygać czy takie ryzyko w rzeczywistości istnieje czy nie. Czytaj więcej: Czy NFZ stworzy program profilaktyki celowanej na podstawie analizy danych? Zgodnie z harmonogramem, pierwsze efekty prac powinniśmy poznać już w maju 2020 r.

Fundusz planuje także prace nad rozwojem rejestrów medycznych i lepszego wykorzystania posiadanych danych. W tym obszarze planowane są:

  • Opracowanie i wdrożenie metodyki łączenia danych płatnika z danymi rejestrów medycznych – Faza I: wybrane nowotwory złośliwe
    Opracowanie narzędzi analitycznych wspierających procesy podejmowania decyzji w zakresie leków refundowanych
  • Opracowanie zestawu wskaźników dotyczących wybranych chorób onkologicznych w celu okresowego monitorowania opieki onkologicznej
  • Rejestr endoprotezoplastyk