maska maski maseczka koronawirus

MZ KUPI WYROBY BEZ CERTYFIKACJI

Avatar By on 23 marca 2020 0 357 Views

Możliwość zakupu i używania środków ochrony indywidualnej i wyrobów medycznych, które nie są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, a są dopuszczone w innych państwach przewiduje projekt uchwały rządu. Zawiera ona też upoważnienie dla ministra zdrowia do zakupów środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego opiekującego się pacjentami z koronawirusem.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

– Z uwagi na fakt rosnącej liczby zakażeń i związaną z nimi koniecznością udzielania świadczeń opieki zdrowotnej drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej – podkreślono w uzasadnieniu projektu w wykazie prac legislacyjnych.

– Zdecydowano o upoważnieniu Ministra Zdrowia do dokonywania zakupów określonych środków ochrony indywidualnej celem przeznaczenia ich na potrzeby personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej nim choroby COVID-19 – czytamy.

Ponadto, „w związku z zaistniałym ryzykiem braków wymienionych w uchwale środków zdecydowano, że za środki będą mogły być udostępniane przed zakończeniem oceny zgodności i bez umieszczenia oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”.

Projekt przewiduje również możliwość dopuszczenia do obrotu środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych, które nie są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, a są dopuszczone w innych państwach. Jak uzasadnia rząd, podobne regulacje zostały wprowadzone na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Takie rozwiązanie ujęte jest w zaleceniu Komisji (UE) 2020/403 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożenia związanego z COVID-19