Articles Posted by Aleksandra Kurowska

DARMOWE OPATRUNKI DLA CHORYCH NA EB

by on 5 sierpnia 2019 0

Dotychczas dostępne w częściowej refundacji, teraz mają być bezpłatne. W ten sposób ma zostać rozwiązany problem ze skokami poziomu dopłat, gdy na rynek wchodzi tańszy odpowiednik. Koszt zmiany szacowany jest na 12,7 mln zł. Jest już zarządzenie prezesa NFZ. Ukazało się zarządzenie prezesa NFZ z 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków […]

Czytaj więcej

A. KUPIECKA: NISKA JAKOŚĆ CZĘŚCI WYROBÓW DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

by on 15 lipca 2019 0

Debata w ochronie zdrowia często pomija wyzwania związane z dostępnością i finansowaniem wyrobów medycznych. Często koncentrujemy się na produktach leczniczych zapominając, że dla jakości życia i możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki chorego to właśnie wyroby medyczne mają niezwykle istotne znaczenie – mówi portalowi WyrobyMed.pl Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe.

Czytaj więcej

NIK: ROSNĄ DOPŁATY PACJENTÓW DO WYROBÓW MEDYCZNYCH, A BRAK KONTROLI JAKOŚCI

by on 26 czerwca 2019 0

Najwyższa Izba Kontroli punktuje słabość systemu zaopatrywania pacjentów w wyroby medyczne. O wszystkich MZ od dawna wie. To m.in. rosnące dopłaty z własnej kieszeni przez pacjentów, dowolność marży ustalanych przez świadczeniodawców, brak standardów jakości. Przy tym koszty zaopatrzenia w wyroby medyczne rosną szybciej niż wydatki na świadczenia.

Czytaj więcej

AOTMIT SZYKUJE WYTYCZNE HTA

by on 30 kwietnia 2019 0

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych w dwóch zakresach: oceny indywidualnych wyrobów medycznych samodzielnie wykorzystywanych przez pacjenta, oceny klas wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro stanowiących element świadczenia opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej

MZ UPRASZCZA ZLECENIA

by on 12 kwietnia 2019 0

Przeanalizowaliśmy uwagi środowiska dotyczące zleceń na wyroby medyczne i dokonaliśmy zmian w projekcie – mówi nam wiceminister Janusz Cieszyński. Przypomina, że celem zmian jest ułatwienie życia pacjentom i ich bliskim. – Nie będą musieli potwierdzać papierowych dokumentów w oddziałach NFZ, będzie to można zrobić zdalnie – podkreśla. – Wprowadziliśmy też zmiany, które pozwolą ograniczyć liczbę stron zlecenia, zgodnie z postulatami m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej – dodaje.

Czytaj więcej

E-ZDROWIE: OPUBLIKOWANO WYMOGI DO E-ZLECEŃ, E-SKIEROWAŃ I EDM

by on 12 lutego 2019 0

Są już opublikowane minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla e-zdrowia w zakresie e-recept, e-zleceń, e-zwolnień oraz elektronicznej dokumentacji medycznej. Firmy IT dostały 9 miesięcy na dostosowanie systemów teleinformatycznych do standardów CSIOZ. Przypomnijmy, że recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r., a np. skierowania o rok dłużej.

W piątek po południu Naczelna Rada Lekarska przygotowała listę niezbędnych korekt w e-zdrowiu, w tym zwróciła uwagę na brak wytycznych, które placówki mogłyby wykorzystać przy zamawianiu oprogramowania i sprzętu związanego z informatyzacją. CSIOZ opublikowało z kolei wytyczne dotyczące komunikacji z systemem P1, systemem NFZ do obsługi zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz oprogramowaniem komunikacyjnym ZUS służącym do odbioru dokumentów elektronicznych.

Jaki Internet?

Minimalna przepustowość łącza niezbędnego do komunikacji Systemu Usługodawcy z Systemem P1 to 2 Mb/s. Jak wyjaśnia CSIOZ, przepustowość ta umożliwia odczyt/zapis kilkunastu dokumentów e-recepty w ciągu jednej sekundy (średnio około 24 KB na e-receptę). W przypadku większej liczby użytkowników łącze musi mieć odpowiednio większą przepustowość. Rekomendowana przepustowość łącza umożliwiającego swobodną pracę większej liczbie użytkowników to 90 Mb/s, łącze symetryczne.

Co do e-recepty?

System podmiotu wykonującego działalność leczniczą musi mieć:

1. Wystawienie e-recepty,
2. Weryfikacja pakietu e-recept w P1,
3. Wydruk i ponowny wydruk kodów i kluczy pakietu e-recept,
4. Przeglądanie i pobieranie historycznych e-recept,
5. Anulowanie e-recepty, 6. Pobranie dokumentu anulowania.

System apteki

1. Pobranie i realizacja e-recepty oraz utworzenie i przesłanie do P1 dokumentu realizacji recepty,
2. Ponowne przesłanie dokumentu realizacji (w ramach pracy w trybie offline),
3. Wystawienie, pobranie i realizacja e-recepty farmaceutycznej,
4. Pobranie i realizacja e-recepty na lek recepturowy,
5. Wyszukiwanie dokumentów realizacji,
6. Pobranie dokumentu realizacji,
7. Korekta realizacji e-recepty,
8. Zablokowanie e-recepty,
9. Odblokowanie e-recepty,
10. Anulowanie recepty farmaceutycznej.

Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.

E-skierowania

Wystawienie e-skierowania

1. Wystawienie e-skierowania,
2. Weryfikacja e-skierowania w P1,
3. Wydruk i ponowny wydruk kodu i klucza e-skierowania,
4. Przeglądanie historycznych e-skierowań pobranych z P1,
5. Anulowanie e-skierowania,
6. Pobranie dokumentu anulowania.

Realizacja e-skierowania

1. Odmowa realizacji e-skierowania,
2. Przyjęcie e-skierowania do realizacji,
3. Zgłoszenie informacji o braku w dokumentacji,
4. Rezygnacja z realizacji e-skierowania,
5. Zamkniecie realizacji e-skierowania,
6. Przeglądanie historycznych e-skierowań.

Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Publikacja zawiera też informacje o EDM. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem SIM, udostępnia się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej