• Home
  • potwierdzanie zlecenia na wyroby

Tag Archives

NFZ PRZYPOMINA- OD 1 STYCZNIA REALIZACJA ZLECEŃ PO NOWEMU

by on 11 grudnia 2019 0
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przypomina pacjentom, że od 1 stycznia 2020 roku chorzy nie będą musieli udawać się do oddziału funduszu w celu potwierdzenia zlecenia na wyroby medyczne. W ocenie centrali NFZ nowy sposób potwierdzania zdecydowanie ułatwi realizację zleceń, których co roku jest ponad 3,5 mln. Zmieniające się po 1 stycznia zasady wystawiania, weryfikacji... Czytaj więcej

ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE – „ODMIEJSCOWIONE”

by on 5 sierpnia 2019 0
Zlecenia na wyroby medyczne nie trzeba będzie potwierdzać w oddziale NFZ, z którego pochodzi pacjent. W tej sprawie Adam Niedzielski p.o. prezesa NFZ zapowiedział na poniedziałek wydanie okólnika interpretacyjnego, który trafi do wszystkich wojewódzkich oddziałów. Cała sytuacja to efekt wpisu, jaki w mediach społecznościowych zamieścił rezydent medycyny rodzinnej – Aleksander Biesiada. Zaczęło się od... Czytaj więcej

MZ PREZENTUJE NOWY PROJEKT WZORU E-ZLECENIA

by on 14 maja 2019 0
Resort zdrowia ponownie spojrzał na projekt rozporządzenia określającego wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wór zlecenia naprawy. Tym razem zgłaszane w kwietniu argumenty strony społecznej okazały się na tyle silne, że resort postanowił przedstawić nowy projekt wzoru e-zlecenia. Najważniejszą zmianą okazuje się być zredukowanie e-wniosku z siedmiu do czterech stron. Czytaj więcej

E-ZLECENIA: PACJENCI OBAWIAJĄ SIĘ NOWYCH WYMOGÓW

by on 18 października 2018 0
Członkowie Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” nie kryją swoich obaw związanych z projektem zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację świadczenia zaopatrzenia w wyroby medyczne. Zdaniem pacjentów przejście z papierowej na elektroniczną wersję dokumentu narzuci konieczność posiadania przez osobę realizującą zlecenie pełnomocnictwa na odbiór wyrobów medycznych. Czytaj więcej

ZLECENIA NA WYROBY: MZ PRZESUWA TERMIN O PÓŁ ROKU

by on 9 października 2018 0
Stare druki będą mogły być wypisywane o pół roku dłużej, co równocześnie wydłuża ważność druków o ten sam okres. Ministerstwo Zdrowia proponuje przesunięcie terminu wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne na nowych zasadach. Chodzi m.in. o obowiązek potwierdzania uprawnień dodatkowych oraz weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NFZ O OBOWIĄZKU KORZYSTANIA ŚWIADCZENIODAWCÓW Z E-PLATFORM

by on 19 września 2018 0
Pojawiło się nowe zarządzenie Prezesa NFZ ws. warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zarządzenie jest uzupełnieniem do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz zmiany ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Czytaj więcej