Tag Archives

NOWY FORMULARZ DOT. WPROWADZENIA WYROBÓW MEDYCZNYCH NA RYNEK

by on 6 marca 2020 0
Do opiniowania skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych. Celem nowelizacji rozporządzenia jest umożliwienie zawiadamiania Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL WMiPB), przez wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli w okresie przejściowym dla wprowadzenia w życie przepisów o wyrobach medycznych. Wyroby, które są... Czytaj więcej

WSPÓŁPRACA URPL Z JEGO KANADYJSKIM ODPOWIEDNIKIEM WS. WYROBÓW MEDYCZNYCH

by on 4 lipca 2019 0
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) zawarł porozumienie o zachowaniu poufności w wymianie informacji w aspekcie Projektu Jednego Audytu Wyrobów Medycznych (ang. Medical Devices Single Audit Programme- MDSAP) z kanadyjskim Urzędem ds. Produktów Zdrowotnych i Żywności (ang. Health Products and Food Branch), wchodzącym skład agendy rządowej ds. ochrony zdrowia (ang.... Czytaj więcej

JAKICH ZMIAN TRZEBA, BY POLSKIE WYROBY MEDYCZNE PODBIJAŁY ZAGRANICZNE RYNKI?

by on 9 lipca 2018 0
Do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wpływa rocznie 20 tys. wniosków m.in. o rejestrację nowych, jak i wprowadzenie zmian do wcześniej zgłoszonych wyrobów medycznych. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii działa specjalna grupa robocza, która ma wypracować rozwiązania sprzyjające eksportowi wyrobów medycznych. Niektórym firmom np. związanym z telemedycyną już się to... Czytaj więcej